Berthe Dubail

Met hartelijke dank aan Serge Goyens de Heusch, Thierry Godenir
en Jan De Paepe voor hun hulp.

Ginette Blondiaux

 

Contact:
Ginette Blondiaux: berthedubail@gmail.com

 

De site en de inhoud van deze zijn de eigendom van Ginette Blondiaux.
De reproductie van deze site of een deel van deze site, de teksten en reproducties, evenals de ontvreemding of de integratie in een andere voorstellingsvorm, vergt de schriftelijke toelating van Ginette Blondiaux.

 


Webmaster : Art Mature sprl – Catherine Ruelle www.art-mature.be